Zorgaanbod

Bij Zorgmanege de Kapberg wordt intensieve individuele begeleiding geboden.

Daarnaast wordt door een ervaren hulpverlener individuele coaching gegeven. Dit kan een onderdeel zijn van het zorgtraject.

Alle hulpverlening vindt plaats vanuit De Kapberg.
  • Begeleiding, coaching en eventuele andere hulpverlening vindt bij voorkeur allemaal vanuit De Kapberg plaats.
  • Als het in het kader van de te behalen doelstellingen nodig blijkt, dan wordt de begeleiding ook ingezet vanuit de woonsituatie, school of werkplek.

Begeleiding.

Het hervinden van het “normale leven”.

Binnen De Kapberg ligt vooral de nadruk op het activeren en opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de jongere en de begeleider, waarbij onder andere het werken met de paarden en manege gerelateerde werkzaamheden een belangrijke schakel zijn om tot dat vertrouwen te komen. Veel aandacht zal uitgaan naar het door de jongere laten stellen van nieuwe heldere doelen. Dit in nauwe samenspraak met ouders, verwijzers en behandelaren.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen begeleider en jongere staat centraal.

De trajecten en werkzaamheden bij De Kapberg zijn doelgericht en hebben een vooraf te bepalen begin- en eindpunt, waarbij de duur ondergeschikt is aan het gewenste resultaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van passende scholing, het helpen realiseren van een goed dag- en nacht ritme, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, het kunnen- en willen openstaan voor verdere behandeling, verantwoordelijkheid en regie kunnen- en durven nemen, het leren om doelen te stellen en het oefenen van sociale interactie.

De volgende methoden/ interventies worden vooral gebruikt:

  • Intensieve ambulante begeleiding.
  • De systeemgerichte benadering.
  • De oplossingsgerichte benadering.

Werken met paarden.

Werken met paarden schept mogelijkheden voor een gezond, actief ontwikkelingsproces in lichamelijk, psychologische, sociale en educatieve zin. Deze aspecten zijn vaak met elkaar vervlochten. Het paard reageert op duidelijke, positieve commando’s en kent de grenzen die zijn begeleiders het paard met routine en regelmaat stellen. Zijn lichaamstaal en uitingen zijn gemakkelijk te herkennen of aan te voelen. Zijn bewegingen zijn krachtig en toch gracieus. Het paard is gevoelig, alert en ook speels, vertrouwensvol en eerlijk. In een praktische therapie- en omgang situatie leert de cliënt het paard respecteren en verzorgen. Vervolgens vertaalt hij of zij de via het paard geleerde vaardigheden naar de eigen leefsituatie. Dat zal als een opwaartse spiraal ervaren worden.

Bron: (Voorbeelden van “Goede Praktijk” voor Therapie met behulp van het Paard of Equine Assisted Therapy 2005).

Coaching.

We leven in een tijd waarin we gehaast zijn en alles op rationiveau willen oplossen. Tijd om stil te staan is er vaak niet. Situaties die indruk op je gemaakt hebben, die een impact hebben achter gelaten, sla je veelal op in je brein. Maar de spanning die dit met zich meebrengt sla je op in je lijf. Hier wordt vaak niets mee gedaan. 

Veel van onze jongeren hebben grote moeite om woorden te geven aan hun eigen binnenwereld. Coching met paarden is een “voel therapie”, juist omdat we zo in het hier en nu werken.

Waarom coaching met paarden?

Paarden leven samen in een kudde. Het zijn vluchtdieren en waren ooit prooi dieren. Ze zijn altijd alert op gevaar en wat er om hen heen gebeurt.  

Er worden paarden ingezet tijdens de coachingsessies.

Bij deze vorm van coaching wordt het paard ingezet tijdens de sessies. Een paard maakt geen onderscheid tussen mens en paard. Zodra jij in de bak bij het paard staat, hoor jij bij de kudde. Omdat paarden hoog sensitief zijn voelen ze heel goed aan of jij “veilig” genoeg voor ze bent en of jij spanning bij je draagt die je kan belemmeren. Als jij spanning bij je draagt dan ben je niet veilig voor het paard en zal het paard deze spanning van jou overnemen om straks samen te kunnen vluchten als er gevaar dreigt. In een kudde zal een paard altijd andere paarden willen helpen en beschermen.

Wanneer jij spanning bij je draagt, verdriet hebt of je juist heel ontspannen en prettig voelt dan zal het paard jouw gedrag duidelijk proberen te maken door bepaalde gedragingen te laten zien. 

De coach kan dit gedrag “lezen” en vertalen voor de jongere. Voor een jongere kan dit confronterend zijn, daarnaast kan het ook veel inzicht geven en heel veilig aanvoelen. 

Paardencoaching is een krachtig- en confronterend middel. Binnen een paar sessies worden patronen duidelijk en wordt de jongere “getrakteerd” op nieuwe inzichten. De sessies worden vaak gecombineerd met activiteiten omtrent de verzorging van de paarden. De jongere leert op deze manier verantwoording te nemen, leert om af te stemmen met een ander, om hulp vragen en zorg te dragen voor het dier.  

Het paard spiegelt je gedrag maar kan ook balans brengen als dit er niet is. Het is een ervaring die iedereen wordt gegund.

Weggestopte emoties komen boven en de energie begint weer te stromen door het lijf. De jongere zal in de sessie verlichting ervaren wanneer het paard spanning overneemt. Daarnaast zal de jongere worden uitgenodigd om stil te staan bij zijn/haar gevoel en dit gevoel toe te laten. Zo komen we tot acceptatie en loslaten van gevoelens om verder te kunnen.  

Er wordt niet op het paard gereden, er wordt alleen op de grond en naast de paarden gewerkt. Uiteraard mag er wel geknuffeld worden.